Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν, αφενός στο να επιτυγχάνεται πραγματική μάθηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και αφετέρου μεταφορά της γνώσης στην εργασία, σε μια κατεύθυνση που να επηρεάζονται αποτελεσματικά όχι μόνο η ατομική επίδοση αλλά και οι σχεδιαζόμενες οργανωσιακές αλλαγές, που συμβάλλουν στην επιβίωση και ανάπτυξη κάθε οργανισμού;

Τα ζητήματα αυτά θα απασχολήσουν το συνέδριο με τίτλο «Η Πρόκληση της Μεταφοράς της Γνώσης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2008 στην ΑΤΕxcelixi Α.Ε., Εκπαιδευτικό & Συνεδριακό Κέντρο στο Καστρί.

Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Εκπαίδευσης και Οργάνωσης, αλλά και σε προϊστάμενους όλων των ιεραρχικών επιπέδων, καθώς και σε εκπαιδευτές και σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Παρουσιαστές των θεμάτων θα είναι οι:
Elwood F. Holton III, καθηγητής στο τμήμα Human Resource, Leadership and Organization Development στο School of Human Resource Education and Workforce Development του Louisiana State University.
Timothy T. Baldwin, καθηγητής στο Management and Subhedar Faculty Fellow του Indiana University Kelley School of Business.
Reid Α. Bates, καθηγητής Human Resource and Leadership Development Program στο Louisiana State University.
Mary L. Broad, Διδάκτωρ Human Resource Development του George Washington University και Σύμβούλος Επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο επικοινωνήστε με τον κύριο Μουντάκη στο 210-6291201, e-mail:[email protected]