Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στις 19 Ιουνίου, το διεθνές συνέδριο: "The challenge of Learning Transfer" με θέμα τη μεταφορά της γνώσης και την εφαρμογή της στην εργασία.

Στο συνέδριο θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
– Ποιοι παράγοντες επιδρούν στο να επιτυγχάνεται πραγματική μάθηση κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης;
– Ποιες συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνουν τη μεταφορά της γνώσης;
– Πώς η επένδυσή σας στην εκπαίδευση θα φανεί στα αποτελέσματα της επιχείρησής σας σαν όφελος και όχι μόνο σαν κόστος;
– Ποια είναι η συμβολή των στελεχών σε αυτή τη διαδικασία;

Θα συμμετέχουν ως εισηγητές του συνεδρίου οι E. Holton, T.Baldwin, R. Bates και M. Broad, συγγραφείς του βιβλίου “Improving Learning Transfer in Organizations”, αλλά και κορυφαίοι επαγγελματίες και καθηγητές Business Leadership και Human Resource Management, των πανεπιστημίων Louisiana State University, Indiana University Kelley School of Business και George Washington University.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κυρία Χατζηνικολάου 2106291464, [email protected], κος Μουντάκης 210 6291201, [email protected] , www.atexcelixi.gr