Το θέμα που κυριαρχεί τη χρονιά αυτή διεθνώς στις διαπραγματεύσεις - το κόστος και πιο συγκεκριμένα η επαναδιαπραγμάτευσή του -, απασχόλησε τους συνέδρους από τις 31 χώρες, στις οποίες έχει παρουσία η SCOTWORK, στην έδρα της στη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με τις έρευνες που διεξάγει η SCOTWORK, μεταξύ των συμμετεχόντων στα προγράμματα Δεξιοτήτων Διαπραγμάτευσης που οργανώνει 2 στους 3 αναφέρουν ότι τη χρονιά αυτή, καλούνται να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις με θέμα το κόστος και την επαναδιαπραγμάτευσή του σε ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες. Επίσης, το 80% δηλώνει ότι προτιμά να εκτίθεται σε ομαδικές και όχι σε ατομικές διαπραγματεύσεις.

«Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της SCOTWORK, η διαχείριση τέτοιων προκλήσεων απαιτεί πολύ συγκεκριμένους χειρισμούς σε ό,τι αφορά την προετοιμασία, την επιχειρηματολογία, τη διατύπωση προτάσεων και τη διαδικασία κλεισίματος μιας συμφωνίας», τονίζει ο εκπρόσωπος της SCOTWORK στην Ελλάδα, Γιάννης Δημαράκης.

Πληροφορίες: τηλ. 210 6234386.