Ως ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς στο Journal of Finance, το πιο γνωστό και περίβλεπτο επιστημονικό περιοδικό στα Χρηματοοικονομικά παγκοσμίως, αναγνωρίστηκε ο Πρύτανης του ALBA Graduate Business School Νικόλαος Τραυλός.

Η αναγνώριση αυτή προέρχεται από ένα προσεχές άρθρο των Heck Jean L. και Cooley Philip L. στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Review, με τίτλο: “Sixty years of research leadership: contributing authors and institutions to the journal of finance” («Εξήντα χρόνια ηγεσίας στην έρευνα: συμβάλλοντες συγγραφείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο Journal of Finance»). Το άρθρο αναγνωρίζει τους συμβάλλοντες στο Journal of Finance (JF), τo ‘χρυσό πρότυπο στην ακαδημαϊκή χρηματοοικονομική συγγραφή’ κατά τη διάρκεια των εξήντα ετών της ύπαρξής του, καθώς και τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στο JF.

Ανάμεσα στους 3.276 συγγραφείς από όλο τον κόσμο που έχουν δημοσιεύσει στο Journal of Finance, ο Καθηγητής Νικόλαος Τραυλός, κατατάσσεται 63ος κατά την περίοδο 1946-2005 με εννέα εμφανίσεις και 39ος κατά την υποπερίοδο 1976-2005. Όσον αφορά στην Ευρώπη συγκεκριμένα, ο Καθ. Τραυλός, έρχεται πρώτος ανάμεσα σε συγγραφείς που απασχολούνται σε Ευρωπαϊκούς ακαδημαϊκούς οργανισμούς, που έχουν δημοσιεύσει κείμενα στο JF.