Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στη λίστα με τις top 10 εταιρείες που ξεχωρίζουν για την φήμη τους στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κατέκτησε η Microsoft.

Η έρευνα έγινε από το Reputation Institute, με τη συμμετοχή καταναλωτών από 15 χώρες. Την πρώτη θέση φέτος, κατέκτησε η Lego, ενώ η Google ακολούθησε στην τρίτη θέση. Στην Ελλάδα, η Microsoft επενδύει σε επίπεδο ΕΚΕ στην εκπαίδευση και επιμόρφωση νέων σε ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις. Παράλληλα, επιδιώκει τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δυο φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στην τεχνολογία, μέσα από την υλοποίηση σχετικών δράσεων.

Ενδεικτικά, το 2016 η εταιρεία διοργάνωσε την ημερίδα «Girls in Technology {g} Tech», με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με στόχο να παροτρύνει νέες μαθήτριες να αποκτήσουν πιο δυναμικό και ηγετικό ρόλο στον κλάδο της τεχνολογίας.

Αναφορικά με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η Microsoft Ελλάς προσφέρει εργαλεία και προϊόντα σε ΜΚΟ, με στόχο την οργάνωση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υποδομών τους με την βοήθεια της τεχνολογίας στηρίζοντας έτσι το ανθρωπιστικό τους έργο. Τέλος, το Innovation Center της Microsoft υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις και καλλιεργεί με αυτό τον τρόπο την επιχειρηματική ανάπτυξη στη χώρα μας.