Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), η συνεχιζόμενη απότομη μείωση των ωρών εργασίας παγκοσμίως λόγω της επιδημίας του COVID-19 σημαίνει ότι 1,6 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι στην ανεπίσημη οικονομία, οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού, βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο να χάσουν τα προς το ζην.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του ILO Monitor: COVID-19 και Ο κόσμος της εργασίας, αναμένεται επιδείνωση της τάξεως του 10,5%, η οποία ισοδυναμεί με 305 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, υποθέτοντας μια 48ωρη εβδομάδα εργασίας, που οφείλεται στην παράταση και στην επέκταση των μέτρων, με τη προηγούμενη εκτίμηση να αφορούσε πτώση 6,7%, η οποία ισοδυναμεί με 195 εκατομμύρια εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Επιπροσθέτως, η κατάσταση επιδεινώθηκε για όλες τις μεγάλες περιφερειακές ομάδες, με τις εκτιμήσεις να υποδηλώνουν απώλεια 12,4% των ωρών εργασίας στο 2ο τρίμηνο για την Αμερική, σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, καθώς και 11,8% για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, ενώ οι εκτιμήσεις για τις υπόλοιπες περιφερειακές ομάδες είναι πάνω από 9,5%.