Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής στους κλάδους χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών Η Gartner Inc. κατέταξε την ΕΥ στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής στους κλάδους χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Η κατάταξη βασίζεται στον κύκλο εργασιών και το μερίδιο αγοράς για το 2016, σύμφωνα με την έκθεση, Market Share Analysis: IT Services, Worldwide 2016. Σύμφωνα με αυτήν, «η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών πληροφορικής αυξήθηκε κατά 3,2% σε δολάρια ΗΠΑ (4,1% σε σταθερό νόμισμα) το 2016». Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει ότι οι χρήστες επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναζητούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα, όπως βελτιωμένες αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή τη δημιουργία εσόδων από νέα προϊόντα ή αγορές. Ο Λεωνίδας Κωβαίος, εταίρος στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η ενσωμάτωση εξελίξεων, όπως η αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών (RPA) και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου διεθνώς ανταγωνιστικές. Στην ΕΥ, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των πελατών μας για να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας».