Πάνω από ένα χρόνο η tw.con. εταιρεία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων με έδρα στη Γερμανία, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Παρέχει στους Έλληνες υποψηφίους κάθε υπηρεσία δωρεάν, προκειμένου να μπορέσει κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει τα όνειρό του πραγματικότητα και να λάβει το «διαβατήριο», για μια διεθνή καριέρα.

Η Συμβουλευτική σταδιοδρομίας δίδεται σε πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Ελλάδα, εξειδικεύεται στους γιατρούς είτε έχουν ειδικότητα είτε όχι. Ιδιαιτερότητα της tw.con. είναι ότι βοηθά με τις ποιοτικές της υπηρεσίες να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια σχετικά με τα χαρτιά και τις διατυπώσεις καθώς ειδικοί σύμβουλοι, κατατοπίζουν και βοηθούν προσωπικά κάθε υποψήφιο από την ανεύρεση οικίας μέχρι την υπογραφή συμβολαίου εργασίας, από τη στιγμή που γίνεται η πρόσληψη. Η όλη διαδικασία όσον αφορά την ένταξη στην νέα χώρα, στη Γερμανία, γίνεται στη μητρική γλώσσα των υποψηφίων ενδιαφερομένων.