Η Αγγελική Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδος, από τον Ιούνιο του 2013 ανέλαβε επιπρόσθετα καθήκοντα ως Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Δυτικής Ευρώπης.

Η γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης περιλαμβάνει 18 χώρες με 6.800 εργαζομένους.