Ο Όμιλος Adecco, σε συνέχεια της επιτυχημένης διοίκησης του τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού της Adecco Ελλάδος από τη Χριστίνα Δακτυλίδου, προχώρησε στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της αναθέτοντάς της, παράλληλα με τα υπάρχοντα καθήκοντά της, το ρόλο της Permanent Placement Director της Ζώνης Ανατολικής Ευρώπης.

Η Χριστίνα Δακτυλίδου, ανήκει στο δυναμικό του ομίλου Adecco από το 2001. Ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον όμιλο ως Υπεύθυνη Στελέχωσης και στη συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση θέσεων αποκλειστικά Μόνιμης Απασχόλησης. Το 2003 ανέλαβε ως “Senior Consultant” τη διαχείριση υψηλόβαθμων θέσεων και το 2004 ορίστηκε υπεύθυνη και για την υπηρεσία Outplacement της Adecco Ελλάδος. Στα τέλη του 2004 προήχθη σε Permanent Placement Manager και τον Ιανουάριο του 2009 ανέλαβε και καθήκοντα HR Manager της Adecco Ελλάδος.