Ο Αλέξανδρος Τζαδήμας, Regional Human Resources Director, Colgate Palmolive Southern Europe, με αρμοδιότητα για την Ιταλία, την Ελλάδα και τις χώρες της Αδριατικής, αναλαμβάνει επιπρόσθετα από 1η Μαΐου 2018 την ευθύνη για την Ισπανία και την Πορτογαλία.

‘Εχει διατελέσει κατά το παρελθόν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στον τραπεζικό Όμιλο Eurobank καθώς και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Colgate Palmolive Ελλάδας. Ο Α. Τζαδήμας κατέχει Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διαθέτει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde.