Από 22 Δεκεμβρίου 2014, διευρύνθηκε ο τομέας ευθύνης του Κώστα Τσαλίκη, Διευθυντή Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στη Citi Δυτικής Ευρώπης και Αναπληρωτή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδος, καθώς ανέλαβε και τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής στον τομέα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Σημειώνεται ότι η Citi περιλαμβάνει 42 χώρες στη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.