Ο Κώστας Τσαλίκης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδος, από 1η Ιανουαρίου 2014 ανέλαβε επιπρόσθετα καθήκοντα ως Διευθυντής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Δυτικής Ευρώπης.

Η γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης περιλαμβάνει 18 χώρες με 6.800 εργαζομένους. Ο ίδιος διαθέτει 14 χρόνια εμπειρίας σε όλους τους τομείς της Διεύθυνσης Ανθρωπινού Δυναμικού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού.