Ο όμιλος Adecco στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, προχωρά στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων δύο σημαντικών στελεχών του με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Χάρης Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει καθήκοντα Permanent Placement Manager και στο εξής θα αναφέρονται σε αυτόν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού. Η Μπέτυ Αραμπατζή, αναλαμβάνει τη διεύθυνση των τομέων Outplacement (Επανατοποθέτηση Προσωπικού) και Assessment και θα αποτελεί ταυτόχρονα Coordinator στη ζώνη Ανατολικής Ευρώπης για θέματα που αφορούν στην υπηρεσία του Outplacement.