Η Κλειώ Ραπτοπούλου, ύστερα από επιτυχημένη πενταετή πορεία στον όμιλο Estee Lauder Hellas A.E. κατέχοντας αρχικά τη θέση της HR Coordinator και στη συνέχεια τον τίτλο της HR Business Partner Balkans (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία), ανέλαβε από 1η Ιουλίου 2014 το ρόλο της HR Director Balkans του οργανισμού.