Νέα έρευνα της Digital Realty, διεθνούς παρόχου cloud- και carrier-neutral data centers, colocation και λύσεων διασύνδεσης αναφέρει ότι το 65% των IT leaders σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου, δηλώνουν ότι πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα των ομάδων τους στην ανάλυση δεδομένων για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί αντλώντας την μέγιστη αξία που μπορούν να τους προσφέρουν τα δεδομένα.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 78% σε επιχειρήσεις της Βόρειας Αμερικής, σε σύγκριση με ποσοστό 63% σε επιχειρήσεις της Λατινικής Αμερικής, 55% σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 48% στις επιχειρήσεις της Ασίας. Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ομάδων, θεωρήθηκε μείζονος σημασίας ξεπερνώντας τις ανάγκες επένδυσης στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) (59%). Περισσότεροι από ένας στους πέντε (21%) των IT leaders παγκοσμίως, υπογράμμισαν ότι η έλλειψη εσωτερικού ταλέντου για την ανάλυση δεδομένων, καθώς και η έλλειψη ταλέντου στη δημιουργία τεχνικής ικανότητας (21%), αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τους κατά την άντληση πληροφοριών από τα δεδομένα τους.

Από την άλλη πλευρά, οι IT leaders θα πρέπει να προσφέρουν στις ομάδες τους τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να ξεκλειδώσουν την αξία των δεδομένων και να θέσουν σε προτεραιότητα data centric στρατηγικές εάν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Τέλος, η έρευνα δείχνει ότι το 17% των IT leaders αναμένουν ότι οι πληροφορίες που βασίζονται στα δεδομένα, θα τους βοηθήσουν να προσελκύσουν περισσότερα ταλέντα στο μέλλον, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι υποψήφιοι θα προσελκύονται από οργανισμούς που κάνουν αποτελεσματική χρήση των δεδομένων τους. Αυτό είναι πιθανό να έχει αλλεπάλληλες προεκτάσεις καθιστώντας τις επιχειρήσεις με εξειδίκευση στη διαχείριση δεδομένων πιο θελκτικές στο ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες διαχείρισης δεδομένων, κάνοντάς τες ακόμα πιο ανταγωνιστικές.