Η Attica Bank σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν τη διημερίδα «Attica Bank Innovation Days», στις 15 και 16 Μαρτίου στους χώρους του Κέντρου ACEin.

Η διημερίδα έχει στόχο να αναπτύξει τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης σε άτομα που έχουν υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφορικής και συναφών αντικειμένων, αλλά χρειάζεται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία της Σύγχρονης Τραπεζικής. Όραμα της Attica Bank μέσω της δράσης αυτής, αποτελεί η σύνδεση του παραγωγικού δυναμικού με την επιστημονική κοινότητα για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από ειδικούς σε θέματα καινοτομίας, ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονης τραπεζικής, να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια παραγωγής καινοτόμων ιδεών, να σχεδιάσουν καινοτόμες τραπεζικές υπηρεσίες και να έρθουν σε επαφή με τραπεζικά στελέχη για συμβουλευτική και ανάπτυξη ικανοτήτων. Η διημερίδα απευθύνεται σε απόφοιτους προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων.