Έναν έμμεσο τρόπο για να περιορίσει τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αλλά και να αποτρέψει τις απολύσεις ηλικιωμένων εργαζόμενων βρήκε το υπουργείο Εργασίας, με τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Στρατούλη να εξετάζει την επαναφορά της δυνατότητας αυτασφάλισης απολυμένων ηλικίας 55 έως 64, με τη συμμετοχή και του εργοδότη.

Ο αναπληρωτής υπουργός συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, την οποία και ενημέρωσε ότι θα επαναφέρει το δικαίωμα αυτασφάλισης των απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για σημαντικό αντικίνητρο προκειμένου να αποφεύγονται οι απολύσεις, αλλά και μέτρο αποτροπής των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη πρόβλεψη ίσχυε την περίοδο 2010-2012.

Η διάταξη όριζε ότι, σε περίπτωση απόλυσης ηλικιωμένου εργαζόμενου, ηλικίας 55-64, δίνεται η δυνατότητα αυτασφάλισης, με την υποχρεωτική συμμετοχή και του πρώην εργοδότη. Συγκεκριμένα, εάν ο απολυμένος είναι ηλικίας 55-60,ο εργοδότης θα καλύπτει το 50% της δαπάνης για αυτασφάλιση, ενώ εάν ο πρώην εργαζόμενος είναι μεταξύ 60 και 64 ετών, ο εργοδότης θα καλείται να πληρώσει το 80% της δαπάνης. Βάσει των υπολογισμών, η προωθούμενη διάταξη αφορά άμεσα περίπου 20.000 εργαζόμενους. Βέβαια, έμμεσα, αφορά πολύ περισσότερους, καθώς εφόσον ψηφιστεί, θα αποτελεί ένα ισχυρό αντικίνητρο προς τους εργοδότες να απολύουν ηλικιωμένους εργαζόμενους.