Η Ελλάδα κατέλαβε την 35η θέση στην κατάταξη των χωρών με τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο παγκοσμίως σύμφωνα με ένα νέο σημαντικό δείκτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Social Progress Imperative (SPI).

Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου για το 2014 κατατάσσει 132 χώρες βάσει της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Μετρώντας τα αποτελέσματα της κοινωνικής προόδου μιας χώρας, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου για το 2014 εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μιας χώρας σε σύγκριση με άλλες χώρες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ του ιδίου επιπέδου. Η Ελλάδα χάρη στη βαθμολογία της κοινωνικής προόδου της, καταλαμβάνει την 35η θέση ανάμεσα στις 132 χώρες της κατάταξης, θέση λίγο χαμηλότερη από τη θέση στην οποία κατατάσσεται με κριτήριο το ΑΕΠ της, 31η στις 132. Με κριτήριο τις Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες, η Ελλάδα κατατάσσεται σε καλή θέση, 29η στις 132. Με κριτήριο τη Διατροφή και τη Βασική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη καταλαμβάνει υψηλή θέση, 7η στις 132, ενώ, λιγότερο καλή θέση καταλαμβάνει με κριτήριο το Νερό και την Υγιεινή, 22η.

Με κριτήριο τα Θεμέλια της Ευζωίας, η Ελλάδα κατατάσσεται 41η με υψηλή πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση (19η θέση στις 132). Επίσης, με γνώμονα την Υγεία και την Ευζωία  παρουσιάζει καλή κατάταξη, κερδίζοντας την 23η θέση – με δυνατά σημεία το καλό προσδόκιμο ζωής, την απουσία μεταδοτικών θανάσιμων ασθενειών στις ηλικίες 30-70 και το χαμηλό δείκτη παχυσαρκίας. Όσον αφορά στην παροχή ευκαιριών, η Ελλάδα κατατάσσεται 43η στις 132 με καλή πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση με κριτήριο την οποία κατατάσσεται 22η. Σε παγκόσμιο επίπεδο η Νέα Ζηλανδία είναι φέτος η χώρα με την καλύτερη απόδοση, ενώ η Ολλανδία είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Καναδάς είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από τις G8, ενώ η Σλοβενία και η Εσθονία είναι τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά «success stories» με βαθμολογίες καλύτερες από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Από τις μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη απόδοση η οποία την κατατάσσει σε θέση χαμηλότερη από εκείνες των χωρών του Σοβιετικού μπλοκ όπως είναι η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία. Τέλος, η Βραζιλία από τις BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση και ακολουθείται από τη Νότια Αφρική, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία.