Την έναρξη της έρευνας για τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2008 ανακοίνωσε το ALBA Graduate Business School.

Η ηλεκτρονική έρευνα που πραγματοποιείται από το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA έχει ως στόχο να καταγράψει τις τάσεις που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, για τους επόμενους 6 μήνες. Το online ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι το τέλος Ιουνίου. Στην έρευνα καλούνται να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τον περασμένο Μάρτιο, παρουσιάστηκαν από το ALBA Graduate Business School τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2008. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν για τη χώρα μας και το κλίμα της αγοράς εργασίας ήταν αισιόδοξα.

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας απευθύνεται σε υπεύθυνους στελέχωσης επιχειρήσεων και διενεργείται κάθε έξι μήνες. Τα αποτελέσματα του 2ου κύκλου του 2008 θα δημοσιευτούν τον Ιούλιο του 2008.Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρώτοι πρόσβαση στα συγκριτικά αποτελέσματα που θα προκύψουν, ενώ παράλληλα θα μπορούν να εξετάσουν τη θέση τους σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://www.alba.edu.gr/rci/.