Τέσσερις στις δέκα εταιρείες θα μειώσουν το προσωπικό τους, άλλες τόσες θα μειώσουν τους μισθούς ενώ μόλις μία στις 7 θα κάνει προσλήψεις το επόμενο εξάμηνο.

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2012 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece παραμένει χαμηλός και για το επόμενο εξάμηνο.

Ο Δείκτης συνεχίζει για 6ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (82.1), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών.

Με σκοπό τη διάχυση καλών πρακτικών που προσθέτουν αξία στον οργανισμό, στους εργαζομένους και στην Κοινωνία σε καιρούς ύφεσης, το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 14 Μαρτίου, όπου οι εκπρόσωποι των εταιρειών συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις δυσκολίες αλλά και το θετικό αντίκτυπο των επιλογών τους.

Η έρευνα Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας διεξάγεται κάθε 6 μήνες με την χορηγία της Peoplecert Group και του Kariera.gr και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα.

Ο 1ος κύκλος (1ο εξάμηνο) του 2012 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2011 – Ιανουάριος 2012 και μερικά από τα κυριότερα αποτελέσματα είναι:
1. Το 41,7% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο ενώ το 42,4% των εταιρειών έχει ήδη κάνει απολύσεις το τελευταίο εξάμηνο. Μόνο το 15,8% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.

2. Το 23% έχει μειώσει μισθούς ενώ το 38,5% θα το κάνει το επόμενο εξάμηνο.

3. Το 41,7% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ στο 44% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών.

4. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη / αποφοίτους (32,7%).

5. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα).

6. Το 60,4% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 38,8% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κλπ).

Η συλλογή στοιχείων για το 2ο κύκλο (2ο εξάμηνο) του 2012 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2012. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/RCI/Pages/Reports.aspx.