Την έναρξη της έρευνας «Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» για το 2ο εξάμηνο του 2009 ανακοίνωσε το ALBA Graduate Business School. Το online ερωτηματολόγιο, θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 26 Ιουνίου στην ιστοσελίδα www.alba.edu.gr/rci.

Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα.

Στα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2009 της Πανελλήνιας έρευνας, παρατηρήθηκε μείωση προσλήψεων, αυξήσεις μισθών έως και 4%, φόβος για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο 2ος κύκλος (β΄ εξάμηνο) του 2009 διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Μάιος – Ιούνιος 2009 με την υποστήριξη της ECDL Hellas.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/rci.