Το ALBA Graduate Business School ανακοίνωσε την έναρξη της έρευνας «Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» για το 1ο εξάμηνο του 2009, η οποία θα διεξαχθεί με την υποστήριξη ECDL Hellas και τη συνεργασία του ΣΕΒ.

Το online ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2009 στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/rci.

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας (RCI) για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους που μετρήθηκε κατά την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2008, παρουσίασε συνεχιζόμενη αισιοδοξία, αν και συγκρατημένη, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008. Έκτοτε όμως, οι εξελίξεις ήταν ταχύτατες και για το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς απρόβλεπτες, καθιστώντας σημαντική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την καταγραφή της σημερινής κατάστασης και των προσδοκιών των επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Ο Δείκτης RCI έχει καθιερωθεί ως το βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Οι περισσότερες από 200 επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τακτικά, σε κάθε κύκλο της έρευνας συμβάλλουν στο σχηματισμό της συνολικής εικόνας της αγοράς εργασίας και αποκτούν, έτσι την έγκυρη πληροφόρηση που επιζητούν. Συνολικά, πάνω από 450 επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν συμμετάσχει στην έρευνα από το 2006 όταν η εν λόγω έρευνα ξεκίνησε στην Ελλάδα.