Σε διοικητικές αλλαγές προχώρησε η Dimand μετά την εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, «με σκοπό να αντιμετωπίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις μελλοντικές προκλήσεις που θα την οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη».

Συγκεκριμένα, στο τιμόνι του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ως HR Director, βρίσκεται πλέον η Πέπη Σκορδέλη, προερχόμενη από τον ιατροτεχνολογικό κλάδο, ενώ νέα CFΟ αναλαμβάνει η Άννα Χαλκιαδάκη, με την Μαρία Ιωαννίδου, πρώην CFO, να αναλαμβάνει επικεφαλής της νεοσυσταθείσας Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ως Chief Business Development Officer.

Επιπλέον, από την 1η Αυγούστου, τη θέση του Chief Operations Officer αναλαμβάνει η Όλγα Ίτσιου, με τον Χρήστο Φωτιάδη, να αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή, ενώ ο Πάνος Παναγιωτίδης, ο μέχρι σήμερα COO, αποχωρεί για προσωπικούς λόγους από τη Διοίκηση της εταιρείας. Τέλος, η Τέτα Καραχάλιου ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα Investor Relations Manager και η Ανθή Τζάκου ανέλαβε πρόσφατα τη θέση της Marketing Director.