Τη δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας προβλέπει η στρατηγική του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέχρι το 2020.

 Το σχέδιο στρατηγικής προετοιμάστηκε από τη Γραμματεία του RCC σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους φορείς των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βασικός στόχος της στρατηγικής είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών των χωρών της περιοχής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η ανάκαμψη των οικονομιών. Στους στόχους μέχρι το 2020, το RCC περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αύξηση της απασχόλησης από το 39% στο 44%, την ανάκαμψη του συνολικού όγκου των εμπορικών συναλλαγών στο σύνολο των χωρών της περιοχής από 94 σε 210 δισεκατομμύρια ευρώ και την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής από 36% σε 44% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέχρι το 2020, όπως επισημάνθηκε.