Τα τελευταία χρόνια η έννοια του mentoring συναντάται όλο συχνότερα και αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αποδοχή στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ο όρος mentoring προέρχεται από την ελληνική λέξη μέντωρ, που σημαίνει καθοδηγητής, σύμβουλος, δάσκαλος.

Το παράδειγμα του job-pairs
Αναφερόμενοι στο εργασιακό περιβάλλον, το mentoring μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εργασιακή ζωή και να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αποφοίτων ή νεότερων στελεχών, το mentoring μπορεί να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες, να διαλέξουν το σωστό επαγγελματικό μονοπάτι, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις της εργασιακής ζωής, να συνδεθούν με άλλους επαγγελματίες και να αισθανθούν σίγουροι για τον εαυτό τους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το mentoring μπορεί να είναι είτε άτυπο (informal) είτε οργανωμένο (formal) (Nemanick, 2000). Το άτυπο mentoring συναντάται συχνά στους οργανισμούς, όπου κάποιος ζητά βοήθεια και καθοδήγηση από κάποιον πιο έμπειρο επαγγελματία, χωρίς κάποια δομημένη mentoring σχέση μεταξύ τους. Το οργανωμένο mentoring συναντάται σπανιότερα και περιλαμβάνει δομημένη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών. Ο τρόπος και η συχνότητα των επικοινωνιών έχει προ-συμφωνηθεί και τα δύο μέρη γνωρίζουν πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προγράμματος οργανωμένου mentoring για ανθρώπους που αναζητούν εργασία είναι το Job-Pairs.

Τι είναι το job-pairs;
Το Job-Pairs σχεδιάστηκε για να βοηθήσει νέους ανθρώπους να μεταβούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Πώς; Κάνοντας τη σύνδεσή τους με στελέχη του κλάδου όπου επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε άνθρωπος που αναζητά εργασία (mentee) συνδέεται με έναν μέντορα, έναν εθελοντή – στέλεχος με πολυετή εργασιακή εμπειρία (mentor). Mentor και mentee γνωρίζονται μεταξύ τους και πραγματοποιούν 4 συναντήσεις, ώστε ο mentee να ενδυναμωθεί επαγγελματικά, να μάθει περισσότερα πράγματα για τον κλάδο του και να λειτουργήσει στοχευμένα στην αναζήτηση εργασίας.

Ποιο είναι το περιεχόμενο των συναντήσεων;
Οι τέσσερις συναντήσεις προτείνεται να έχουν τη μορφή που περιγράφεται παρακάτω. Υποστηρικτικές ασκήσεις και κατάλληλο υλικό, έχουν διαμορφωθεί απο την ομάδα του Job-Pairs και βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων. Φυσικά, η χρήση τους δεν είναι δεσμευτική, αφού το κάθε «ζευγάρι» μπορεί να τροποποιεί τη διαδικασία αναλόγως με τις προσδοκίες, στόχους και ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου.

Συνάντηση 1η: Γνωριμία και Πλάνο σταδιοδρομίας
Οι στόχοι της συνάντησης είναι να γνωριστούν τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο mentee παρουσιάζει την μέχρι τώρα πορεία του καθώς και το πώς σκέφτεται το επαγγελματικό του μέλλον, ενώ ο mentor παρουσιάζει τη δική του διαδρομή. Η περιγραφή των σπουδών, της εμπειρίας, του χειρισμού καταστάσεων, δίνουν στον mentee την ευκαιρία να συνδεθεί με τον μέντορα του μέσω των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Συνάντηση 2η: Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
Οι στόχοι αυτής της συνάντησης είναι να δοθεί feedback στον mentee ως προς το βιογραφικό του, δηλαδή ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ποιες οι περιοχές βελτίωσης, με βάση τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κλάδου. Ο mentor περιγράφει με λεπτομέρεια τις απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της δουλειάς, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή του mentee. Επιπλέον, προτείνει στον mentee τρόπους βελτίωσης του βιογραφικού, ενδυνάμωσης των ικανοτήτων του, αξιοποίησης επιπλέον ευκαιριών κ.ά.

Συνάντηση 3η: Απόκτηση/Βελτίωση ικανοτήτων
Στόχος είναι να δει στην πράξη ο mentee πώς να αναζητά αποτελεσματικά εργασία και πώς να ενεργοποιεί το δίκτυο που διαθέτει ώστε να αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας. Ο mentor θα περιγράψει τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, θα δώσει feedback ως προ το τι λειτουργεί στην πράξη και τι όχι, καθώς και εναλλακτικά μέσα αναζήτησης.

Συνάντηση 4η Business Day: Πρόβα Generale Κατά την τελευταία συνάντηση, ο mentee θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει με πρακτικό τρόπο μια καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης. Hands-on tasks, πραγματικά case studies που έχει διαχειριστεί ο μέντορας, συμμετοχή σε κάποιο team meeting, είναι μερικές μόνο από τις ιδέες που έχουν εφαρμόσει μέχρι σήμερα οι mentors στους mentees τους. Η συνάντηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε ιδέα έχει ο μέντορας και μπορεί να φανεί ωφέλιμη στον mentee. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης προτείνεται να διεξαχθεί μια συνέντευξη και να δοθεί μια τελευταία ανατροφοδότηση από τον mentor. Με αυτό τον τρόπο, ο mentee θα έχει μία ολοκλη-ρωμένη εικόνα από τις απαιτήσεις του κλάδου και του επαγγέλμα-τος που έχει επιλέξει. Σε αυτό το σημείο, οι συναντήσεις του προγράμματος ολοκλη-ρώνονται, αλλά τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ευπρόσδεκτα να συνε-χίσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, αν το επιθυμούν.

Η ομάδα εθελοντών του job-pairs
Για την υλοποίηση του Job-Pairs εργάζεται μια ομάδα 27 εθελοντών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την επικοινωνία μεταξύ των mentors και των mentees. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές της ΔΑΔ, γεγονός που συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα του προγράμματος. Ως εθελοντής, καθένας γίνεται μέρος της λύσης του προβλήματος της ανεργίας και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επαγγελματικών ονείρων νέων ανθρώπων. Τα θετικά του να είναι κανείς εθελοντής στο Job-Pairs, βέβαια, δε σταματούν εδώ. Πέρα από το γεγονός της βοήθειας προς άλλους ανθρώπους, το Job-Pairs παρέχει και στους εθελοντές του σημαντικές ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Όντας μεταπτυχιακός φοιτητής του HR, έχει κανείς τη δυνατότητα να ενταχθεί σε μια δομημένη ομάδα εργασίας, να αναπτύξει δεξιότητες που ζητά η αγορά, να έρθει σε επαφή με στελέχη διαφόρων κλάδων, να εξασκηθεί σε έναν επαγγελματικό τρόπο επικοινωνίας και να δικτυωθεί αποτελεσματικά. Μετά από 3 χρόνια λειτουργίας του Job-Pairs, έχει δημιουργηθεί μια δραστήρια και δυναμική ομάδα, αποφασισμένη να δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες. Έως σήμερα, 504 επαγγελματικά ζευγάρια έχουν ολοκληρώσει τις συναντήσεις τους, ενώ 84% των mentees αναφέρει πως ο μέντορας τους επέδρασε θετικά στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το 75% των mentees έχει βρει δουλειά εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ ένα ποσοστό 5% αποφάσισε να υλοποιήσει κάποια κρίσιμη αλλαγή για την καριέρα του.