Ο Δημήτρης Γκανούδης, General Manager του Great Place to Work® Hellas, αναλύει τις κυριότερες τάσεις και προκλήσεις που αφορούν στη δημιουργία και διατήρηση υγιών και αποδοτικών εργασιακών περιβαλλόντων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές για τους ηγέτες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Σε έναν κόσμο όπου οι εργασιακοί χώροι εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, η ανάγκη για ευέλικτες και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και η δημιουργία και διατήρηση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί μία πολύπλοκη και σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες. «Δεν είναι εύκολο να δημιουργείς και να συντηρείς ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον σε μία εταιρεία», τονίζει ο General Manager του Great Place to Work, ο οποίος, μέσα από τη συνέντευξή μας, αναδεικνύει τη σημασία της ευεξίας, της υβριδικής εργασίας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει η διοίκηση στη διασφάλιση αυτών των συνθηκών.

HR Professional: Αρχικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε την εξέλιξη των εργασιακών περιβαλλόντων στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν συγκεκριμένες τάσεις που έχετε παρατηρήσει;

Δημήτρης Γκανούδης: Ένα βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής εργασίας είναι ότι γίνεται όλο και περισσότερο υβριδική. Ο Covid επιτάχυνε καθοριστικά μία διαδικασία η οποία είχε αρχίσει από καιρό, δηλαδή την εξ αποστάσεως εργασία. Όλο και περισσότερες εταιρείες εφαρμόζουν ευέλικτα προγράμματα εργασίας, αλλάζοντας τελείως τις συνθήκες, τόσο πρακτικά σε ό,τι αφορά σε κτήρια, έπιπλα, εξοπλισμό, όσο και λειτουργικά, δηλαδή στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τις σχέσεις των ανθρώπων και το δέσιμο της ομάδας. Στην Ελλάδα αυτό είναι λιγότερο έντονο.

Εντούτοις, ένα από τα θέματα που απασχολεί τις εταιρείες είναι να βρουν τη σωστή «φόρμουλα» της ευέλικτης εργασίας που να ταιριάζει στη δραστηριότητα τους, την κουλτούρα τους και… τις επιθυμίες της Διοίκησης. Το wellbeing -με ό,τι αυτό συνεπάγεται-, είναι ένα από τα hot θέματα που απασχολεί αυτό το διάστημα τις επιχειρήσεις. Μία σύνθετη έννοια που εμπεριέχει πνευματική, ψυχική και σωματική ευεξία και αποτελεί επιδίωξη και ενασχόληση των τμημάτων του HR. Επίσης, οι εταιρείες -και στην Ελλάδα- δείχνουν ενδιαφέρον για θέματα ESG (environmental, social and governance) και παρατηρούμε μία ευαισθητοποίηση η οποία ξεπερνά την απλή τυπική ενασχόληση με το αντικείμενο.
Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω την ακρίβεια της ζωής, μέσα από τις τιμές των προϊόντων, των καυσίμων και της ενέργειας, που κυρίως στην Ελλάδα, έκανε πολλές επιχειρήσεις να αναπληρώσουν την απώλεια του εισοδήματος των εργαζομένων προσφέροντας παροδικές ή και μόνιμες χρηματικές παροχές.

Η αύξηση των εταιρειών που διακρίνονται ως Best Workplaces από 25 σε 30 και φέτος σε 35, είναι ενδεικτική μίας στρατηγικής αλλαγής. Ποια ήταν η αφορμή για αυτή την αύξηση και ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της αλλαγής;

Η λίστα Best Workplaces αποτελεί την ύψιστη διάκριση για μία εταιρεία, εφόσον στη λίστα εντάσσονται οι καλύτερες από τις εταιρείες που έχουν ήδη αποκτήσει την Πιστοποίησή μας.
Το Great Place to Work® διεθνώς, θέτει κάποια quotas στον αριθμό των εταιρειών που μπορούν να ενταχθούν στις λίστες Best Workplaces. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι περισσότερες από το 50% των εταιρειών οι οποίες πιστοποιούνται. Η αύξηση του αριθμού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εταιρειών οι οποίες αποκτούν την πιστοποίησή μας στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε περισσότερες εταιρείες στην ετήσια λίστα μας. Επίσης, παρατηρούμε αύξηση των εταιρειών στην πιο δυναμική μας κατηγορία με 50-250 εργαζόμενους, για αυτό και φέτος έχουμε 15 εταιρείες από αυτήν την κατηγορία. Πέραν τούτου, είναι κρίμα για κάποιες εταιρείες με υψηλά αποτελέσματα να μην μπορούν να διακριθούν και να προβληθούν για το επίτευγμά τους. Για αυτόν τον λόγο έχουμε δημιουργήσει και καινούργιες λίστες (Best Workplaces™ for Women, Best Workplaces™ in Tech, Best Workplaces™ in Professional Services and Consulting), δίνοντας μία επιπρόσθετη ευκαιρία στις εταιρείες να διακριθούν και να προβληθούν. Δεν είναι εύκολο να δημιουργείς και να συντηρείς ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον σε μία εταιρεία. Για αυτόν τον λόγο, το καλό εργασιακό περιβάλλον αξίζει μνείας και προβολής!

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει κατά τη διεξαγωγή και ανάλυση της έρευνας Best Workplaces τα τελευταία χρόνια;

Τα τελευταία χρόνια η διεξαγωγή της έρευνας γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα μας Emprising, η οποία μας δίνει ταχύτητα στην έκδοση των αποτελεσμάτων, αλλά κυρίως πολλές δυνατότητες στη σύνθεση και την αξιοποίησή τους. Αυτό αλλάζει την παραδοσιακή διαδικασία συμμετοχής στην έρευνα με τα χάρτινα ερωτηματολόγια, εφόσον πλέον η συμμετοχή γίνεται ηλεκτρονικά, κατά κύριο λόγο μέσα από τα emails. Βέβαια, αυτό δημιουργεί κάποιες δυσκολίες για εταιρείες με εργαζόμενους οι οποίοι είτε δεν έχουν emails, είτε δεν τα χρησιμοποιούν, είτε δυσκολεύονται να απαντήσουν με άλλο τρόπο μέσα από το διαδίκτυο. Μία πρόκληση, λοιπόν, είναι πώς μπορούμε να έχουμε τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην έρευνα, παρά τις αναφερθείσες δυσκολίες. Βέβαια για κάθε πρόβλημα έχουμε και την αντίστοιχη λύση. Το αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στην έρευνα κάθε χρόνο αυξάνει πλησιάζοντας το 90%, δηλαδή σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς, πώς προσαρμόζετε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σας για να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταιρειών;

Η αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος είναι μία κατ’ εξοχήν διαγνωστική διαδικασία. Όσο καλύτερα γίνεται, τόσο περισσότερο επιτρέπει την κατανόηση του εργασιακού κλίματος και κατά συνέπεια την υιοθέτηση των καταλλήλων ‘διορθωτικών’ ενεργειών. Μία σωστή αξιολόγηση περιλαμβάνει μια αναλυτική δημογραφική αποτύπωση των απόψεων των εργαζομένων, (φύλο, ηλικία, παλαιότητα, θέση στην εταιρεία, τόπος και αντικείμενο εργασίας κλπ) καθώς και μια σαφή κατανόηση των κινήτρων και των αναγκών τους. Συχνά λοιπόν, πέραν των συνολικών εταιρικών πρακτικών και πολιτικών που καθορίζουν και την κουλτούρα της εταιρείας και αφορούν στο σύνολο των εργαζομένων, χρειάζεται η εταιρεία να κάνει μία πιο συγκεκριμένη προσπάθεια, για να καλύψει τις ανάγκες κάποιων ειδικών δημογραφικών της ομάδων ή να κάνει ένα διαφορετικό fine tuning για την ικανοποίηση τους.
Σε ό,τι μας αφορά, η μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας, και εάν χρειασθεί κάποιες επιπλέον ανοικτές συζητήσεις (focus groups) ή συνεντεύξεις με εργαζόμενους καθορίζει τον ορίζοντα των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες δεν έρχονται από το υπερπέραν, αλλά ακολουθούν τις επιθυμίες, την κουλτούρα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των εταιρειών. Εάν κάτι από αυτά δεν είναι ξεκάθαρο, τους βοηθούμε να το ανακαλύψουν.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες συμβουλές και tips για μία εταιρεία που θέλει να χτίσει ένα υγιές και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον από την αρχή.

Το μοντέλο του Great Place to Work® αποτελεί έναν εξαιρετικό οδηγό για τη δημιουργία ενός υγιούς και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Αξιοπιστία μέσα από την ειλικρινή και συνεχή ανοικτή επικοινωνία, Σεβασμός και φροντίδα για τις ανάγκες και απόψεις των εργαζομένων, Δικαιοσύνη και αξιοκρατία στις οικονομικές και άλλες απολαβές, εμφύσηση Υπερηφάνειας για την εταιρεία και το αποτέλεσμα της ατομικής εργασίας και κλίμα Συντροφικότητας με τους συναδέλφους και αίσθημα του «ανήκειν» στην ομάδα.
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η επιθυμία και δέσμευση της Διοίκησης να ασχοληθεί με τους ανθρώπους της εταιρείας. Η κατανόηση ότι οι τζίροι και οι οικονομικές επιτεύξεις δεν είναι μόνο ένα θέμα στρατηγικής και marketing, αλλά δημιουργία ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκες, επιθυμίες, επιδιώξεις και θέλουν να είναι ενεργό και ζωντανό μέρος της όποιας επιτυχίας.