Από τον Φεβρουάριο θα λειτουργήσει στον Δήμο Πρέβεζας, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου, της Cisco και του πιστοποιημένου από την εταιρεία επιβλέποντα φορέα του Επιστημονικού Κολλεγίου Ελλάδος SCG, η πρώτη Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Cisco Networking Academy) στην Ήπειρο.

Αναλυτικότερα, η Ακαδημία θα λειτουργήσει με ένα πρώτο τμήμα 15 ατόμων με δωρεάν εκπαίδευση, συμμετοχή στις εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου CCNA, τα οποία θα επιλεγούν βάσει εκπαιδευτικών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων από ειδική επιτροπή, αποκτώντας την πιστοποίηση μετά από εκπαίδευση 200 ωρών. Επισημαίνεται ότι η συμφωνία για την υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων, η οποία προβλέπει τη δημιουργία δύο τμημάτων στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έγινε στις 13 Ιανουαρίου, στα γραφεία της Cisco, με την λειτουργία της ακαδημίας να αποτελεί μία πρώτη δράση του Δήμου για την εξέλιξή του ως smart city, ενώ στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσει και δεύτερο τμήμα, αλλά και σταδιακή ανάπτυξη λειτουργίας τμημάτων και άλλων ψηφιακών δεξιοτήτων.