Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος (ν.4488) για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό.

Οι κυριότερες αλλαγές που περιλαμβάνει για τα εργασιακά είναι:
α) Κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα, ενώ ο εργοδότης που αρνείται να παρέχει βοήθεια σε κλιμάκια του ΣΕΠΕ ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες, υπόκειται σε διοικητικές κυρώσεις,
β) Ο εργοδότης υποχρεώνεται να αναγράψει στο σύστημα Εργάνη τις υπερωρίες που θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι του, προκαταβολικά,
γ) Ο εργοδότης υποχρεώνεται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένού του. Όμως στο εξής θα πρέπει το κείμενο της αποχώρησης να φέρει και την υπογραφή του εργαζομένου, υποχρεωτικά.

Τέλος, επιταχύνεται η διαδικασία εκδίκασης διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς. Πιο συγκεκριμένα, η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών προσδιορίζεται στις 60 ημέρες από την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες και η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής.