Ανοίγουν 1.690 νέες εποχικές θέσεις εργασίας σε δημόσιους οργανισμούς, δημοτικές υπηρεσίες και σε δήμους της Αθήνας, αλλά και της περιφέρειας, η πλειονότητα των οποίων αφορά κυρίως σε τεχνικό και εργατικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, σε δήμους θα τοποθετηθούν 568 εποχικοί εργαζόμενοι στους οποίους συμπεριλαμβάνονται βρεφονηπιοκόμοι, εργάτες καθαριότητας, φύλακες, μάγειρες, εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών αλλά και αθλητικών ιδιοτήτων. Παράλληλα, 120 θέσεις καταμετρητών και εργατών θα καλύψει η ΕΥΔΑΠ, 49 θέσεις ηλεκτροτεχνιτών προκηρύχθηκαν σε πέντε υπηρεσίες της ΔΕΗ, 23 αιτήσεις θα γίνουν δεκτές στη Σχολή Υπαξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, 34 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων θα γίνουν στο Κτηματολόγιο, 90 θέσεις προκήρυξε ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ενώ μεγάλος κύκλος προσλήψεων ανοίγει στα ΕΛΤΑ όπου θα γίνουν 806 προσλήψεις. Από τις προσλήψεις, οι 802 θα διαρκέσουν 8 μήνες, εκ των οποίων οι 272 πλήρους απασχόλησης και οι 532 μερικής, ενώ 4 άτομα θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 4μηνες διάρκειας πλήρους απασχόλησης.