Εξαιρούνται με τροπολογία οι γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή σε λοχεία (18 μήνες μετά τον τοκετό) από τη διάταξη που ορίζει την αυτοδίκαιη απόλυση όλων των εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εργάζονταν στους καταργούμενους 23 φορείς του Δημοσίου.

Επίσης, με άλλες τροπολογίες που έγιναν δέκτες από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης μειώνεται σε πέντε από δέκα χρόνια η υποχρεωτική παραμονή υπαλλήλων που διορίζονται, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή, και παράλληλα χορηγείται σε όσους υπαλλήλους έχουν διανύσει το μισό του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής στην υπηρεσία διορισμού τους, το δικαίωμα μετάταξης σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγος ή η σύζυγός τους. Ακόμα με άλλη τροπολογία το Δημόσιο αναλαμβάνει τις περιουσιακού χαρακτήρα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλίων, (το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους υπό κατάργηση φορείς του Δημοσίου) και συνεχίζει εκ μέρους του τις εκκρεμείς δίκες.