Η Διεύθυνση Πωλήσεων της NN Hellas απέσπασε δύο βραβεία στα Sales Excellence Awards 2015 στους τομείς «Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Πωλητών» και «Καινοτομία στις Πωλήσεις», για τη στρατηγική που αναλαμβάνει με στόχο την ανάπτυξη του Δικτύου Ασφαλιστικών Συμβούλων και την αύξηση των πωλήσεων.

Στον τομέα της «Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Πωλητών», η NN Hellas ήταν η μοναδική Ασφαλιστική εταιρεία που διακρίθηκε για το έργο της στον τομέα της εκπαίδευσης. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της εταιρείας, με ιστορία που ξεπερνά τα 25 χρόνια, αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της Διεύθυνσης Πωλήσεων και έχει επιτύχει να αποτελεί η εκπαίδευση μία ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία για τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο. Σημειώνεται ότι το 2014 μόνο, το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ING Ελλάδος πραγματοποίησε συνολικά 26.174 εκπαιδευτικές ώρες σε 6.342 συμμετέχοντες συνολικά, με ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων άνω του 96%.

Παράλληλα, στην κατηγορία «Καινοτομία στις Πωλήσεις», η NN Hellas ήταν η μόνη εταιρεία του κλάδου που διακρίθηκε για τις πρακτικές που εφαρμόζει με στόχο την ποιοτική στελέχωση, την αύξηση του μεγέθους του Δικτύου της, την τμηματοποίησή του μέσω του «Agent Segmentation», τη δράση του «Quality of Sales», καθώς και για την καινοτομία του ρόλου των «Sales Excellence Consultants» για τη διαχείριση του Δικτύου Πωλήσεων.