Η στάση κάθε επιχείρησης απέναντι στο περιβάλλον είναι καθοριστικός παράγοντας για την αξία της.

Για την κάλυψη ειδικά αυτών των αναγκών των επιχειρήσεων η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) έχει σχεδιάσει το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διοίκηση του Περιβάλλοντος, συνδυάζοντας την επιχειρηματικότητα με την οικολογική ευαισθησία-υποχρέωση, που πλέον εντάσσεται στην καθημερινή δράση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στα στελέχη που θα αναλάβουν το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Συστημάτων προστασίας Περιβάλλοντος. Η Έναρξη της 4ης Σειράς του Προγράμματος, με εμπλουτισμένο περιεχόμενο, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2010.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν το κατάλληλο Σύστημα Ελέγχου και Βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος. Επίσης, τους παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης, που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στους επιτυχόντες απονέμεται Πιστοποιητικό: DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT της ΕΕΔΕ. Πληροφορίες: τηλ: 210 2112000 (εσωτ.624), fax: 210 2112020, 210 2112028, [email protected], www.eede.gr.