Ο 7ος κύκλος για το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Coaching, «Diploma in Evidence-based Coaching – EMCC & AC Accredited» που υλοποιείται από το Athens Coaching Institute αρχίζει τον Οκτώβριο του 2018.

Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, περιλαμβάνει περισσότερες από 250 διδακτικές ώρες και στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών που θα είναι έτοιμοι να παρέχουν Coaching υπηρεσίες σε επαγγελματίες, στελέχη και επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν προχωρημένες δεξιότητες και θα εξασκηθούν με πραγματικούς πελάτες. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε  δύο κύκλους: ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 7 Διήμερα Βιωματικά Εργαστήρια (Workshops) και ο δεύτερος την υποχρεωτική πρακτική άσκηση.