Αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Marketing (EMC - European Marketing Confederation), το Diploma in Marketing είναι ένα νέο βήμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων επαγγελματιών marketers.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών σχολών που επιθυμούν να αποκτήσουν και να πιστοποιήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο του Marketing καθώς και σε αποφοίτους Λυκείου με εργασιακή εμπειρία που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω μακροχρόνιας εκπαίδευσης.

Στις 27 Νοεμβρίου αρχίζει η 14η σειρά του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση του Diploma in Marketing της ΕΕΔΕ/ΕΙΜ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.eede.gr.