Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010, η έναρξη της 19ης σειράς του Προγράμματος Diploma In Sales Management, από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με το Ιnstitute οf Sales & Marketing Management (ISMM) της Μ. Βρετανίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους πωλήσεων και σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, Μarketing, πωλητές με επαρκή εργασιακή εμπειρία κ.ά.) και αναμένεται να προαχθούν σε καίριες θέσεις. Οι εισηγητές του προγράμματος είναι διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, στο χώρο των Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ, που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί στη Μ. Βρετανία.

Εταιρείες που συμμετέχουν με στελέχη τους στην 19η σειρά είναι : Αγκριπαν ΑΕΒΕ, Εμπορική Ζωής Α.Α.Ε.Ζ, Κλειθροποιία Domus AEBE, Sarkk ABEE, Uni-pharma Kλ. Τσετης ΑΒΕΕ, Vario Clean AE κ.ά. Η έναρξη της νέας Σειράς του Προγράμματος στην Αθήνα (20η σειρά) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου. e- mail:[email protected], ςeb site: www.eede.gr.