Ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού πραγματοποιεί Συνάντηση Γνώσης με θέμα «Discovering Design Thinking & User/Customer Experience», την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, στο ALBA Graduate Business School.

Εισηγητής της συνάντησης είναι ο Θάνος Παπαδημητρίου, Associate Professor SDA Bocconi. Το Design Thinking είναι μία μέθοδος που έχει ως σκοπό να αναπτύξει τη δημιουργική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων σχεδιασμού και εξέλιξης των λύσεων που προκύπτουν, η οποία χρησιμοποείται σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου, να εξερευνήσουν πώς το μοντέλο αυτό συνδράμει στην επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.