Σύμφωνα με έρευνα της Mintel, με αφορμή την καμπάνια Movember, η αναζήτηση βοήθειας για θέματα ψυχικής υγείας εξακολουθεί να είναι ταμπού για το 1/3 των ανδρών ηλικίας 16-34 ετών.

Συγκεκριμένα, παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την κατάρριψη πολλών από τα ταμπού που περιβάλλουν τα θέματα ψυχικής υγείας, το 33% των ανδρών ηλικίας 16-34 ετών(26% κατά μέσο όρο του συνόλου) παραδέχεται ότι αισθήματα αμηχανίας θα μπορούσαν να τους εμποδίσουν να αναζητήσουν βοήθεια για την ψυχική τους υγεία. Ένας ακόμα παράγοντας που λειτουργεί ανασταλτικά είναι η αμοιβή του ειδικού, για την οποία το 28% των ανδρών ηλικίας 16-34 ετών και το 17% όλων των ανδρών πιστεύει ότι θα είναι «πολύ υψηλή».

Επιπλέον, αναφορά έγινε από το 25% των ανδρών ηλικίας 16-34 ετών (22% των ανδρών συνολικά) και στην έλλειψη ενημέρωσης για το που μπορούν να απευθυνθούν. Ωστόσο, σημαντικότερο εύρημα θεωρείται το γεγονός ότι το 25% του ηλικιακού γκρουπ 16-34 (20% των ανδρών συνολικά) δεν πιστεύουν ότι οι συμβουλές ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας θα μπορούσε να τους βοηθήσει έτσι και αλλιώς.