Η Elizabeth Nieto, Senior Vice President - HR Diversity & Inclusion της MetLife, μίλησε αποκλειστικά στο HR Professional για τη νέα προσέγγιση που προάγει τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, παρουσιάζοντας τους βασικούς πυλώνες που την οριοθετούν, καθώς επίσης και τον τρόπο που οι γυναίκες σε θέσεις Ηγεσίας μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμη πηγή για τους οργανισμούς σήμερα.

HR Professional: Τι σημαίνουν για την MetLife οι έννοιες Diversity & Inclusion;

Elizabeth Nieto: Στην MetLife πιστεύουμε ότι τόσο η διαφορετικότητα όσο και η ενσωμάτωση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που θα μας αναδείξουν σε έναν οργανισμό παγκοσμίου κύρους. Βασική μας επιδίωξη είναι κάθε φορά που εξετάζουμε τα ταλέντα μας, να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει παρουσία από όλους τους τομείς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα τους πελάτες που μας υποστηρίζουν. Έχοντας τοποθετήσει τη διαφορετικότητα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι διαφορές και οι ομοιότητες που οι άνθρωποί μας εισάγουν στο εργασιακό περιβάλλον και συμβάλουν ουσιαστικά στην εξέλιξή μας, είναι αυτό που στην MetLife διατυπώνουμε ως diversity.

Από την άλλη πλευρά, η έννοια του inclusion σχετίζεται με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ο καθένας ερχόμενος στην εργασία του να αισθάνεται σεβασμό και αποδοχή. Βασικός παράγοντας σε αυτό είναι η υποστήριξη που παρέχουμε στους managers ώστε να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα, ενώ αρκετές φορές είναι αναγκαίο να επισημάνουμε τις ευκαιρίες που περιλαμβάνονται από αυτήν την προσέγγιση, είτε από τη σκοπιά του ταλέντου -πώς μπορούμε δηλαδή να εντοπίσουμε το ταλέντο από διαφορετικές πηγές- είτε από την εμπορική πλευρά αναφορικά με τις ευκαιρίες που αναδύονται σε κάθε αγορά αντίστοιχα, καθώς οι πελάτες μας εξελίσσονται. Έτσι, εάν επιθυμούμε να παραμείνουμε πελατοκεντρικοί, οφείλουμε να κατανοήσουμε και τις αντίστοιχες ανάγκες τους.

HR Professional: Γιατί Diversity & Inclusion; Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες που οριοθετούν αυτή την κουλτούρα;

Elizabeth Nieto: Αρχικά προσεγγίσαμε το D&I σαν ένα case, εξετάζοντας για ποιους λόγους να επενδύσουμε ώστε να δημιουργήσουμε ένα ποικιλόμορφο ανθρώπινο δυναμικό. Εφόσον όμως επιθυμούσαμε να παραμείνουμε καινοτόμοι και θέλαμε να υποστηρίξουμε ενεργά την εκάστοτε κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, οφείλαμε να προάγουμε εσωτερικά τις δύο αυτές έννοιες. Εκτός όμως από την καινοτομία, η ανάγκη μας να διαθέτουμε τους καλύτερους ανθρώπους στον οργανισμό μας, αποτέλεσε άλλη μία βασική συνιστώσα της συγκεκριμένης επιλογής.

Οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε αυτή η προσπάθεια είναι η προσέλκυση και η ενσωμάτωση των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον, η ανάπτυξη και εσωτερική τους προαγωγή, και τρίτον η διατήρησή τους. Αυτή βέβαια είναι και η ευρύτερη πολιτική που ακολουθούμε για όλους τους εργαζομένους που απασχολούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. Βασικό μας μέλημα είναι το πώς θα αποτελέσουμε οργανισμό πρώτης επιλογής για τον γυναικείο πληθυσμό όπου θα θέλουν να εργαστούν, να εξελιχθούν και, παρέχοντάς τους τα σωστά εργαλεία, να αναπτυχθούν, να προωθηθούν και τελικά να παραμείνουν. Συμπερασματικά, λοιπόν, το D&I εντοπίζεται σε κάθε πτυχή της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η στενή συνεργασία με τα τμήματα H.R. συνέβαλε ώστε να το επιτύχουμε.

HR Professional: Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι η διαφορετικότητα ως προς το φύλο μέσα στο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία;

Elizabeth Nieto: Υπάρχουν αρκετές έρευνες που αναφέρουν ότι οι ομοιογενείς οργανισμοί (ως προς το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα κ.ά.) μπορούν να αποδειχθούν το ίδιο επιτυχημένοι με οργανισμούς που παρουσιάζουν ποικιλομορφία. Στελέχη που διαθέτουν το ίδιο background, τείνουν να σκέφτονται παρόμοια και να επιλύουν τα προβλήματά τους με τον ίδιο τρόπο. Όταν όμως έχεις στη διάθεσή σου στελέχη που σκέφτονται διαφορετικά, μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, είναι δυνατό να καταλήξεις σε λύσεις περισσότερο αποτελεσματικές και ακόμη πιο κερδοφόρες. Σύμφωνα με έρευνα της Credit Suisse, κατά τη διάρκεια της κρίσης, όσοι οργανισμοί διέθεταν γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε ηγετικές θέσεις, αποδείχτηκε ότι ανταποκρίθηκαν καλύτερα στις όποιες προκλήσεις εμφανίστηκαν, σε αντίθεση με τους οργανισμούς εκείνους που δεν επεδείκνυαν το ίδιο επίπεδο ποικιλομορφίας.

HR Professional: Πώς οι γυναίκες σε θέσεις Ηγεσίας μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμη πηγή για τους οργανισμούς;

Elizabeth Nieto: Οι γυναίκες σε ανώτερες θέσεις συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή σε ολόκληρο τον οργανισμό. Για παράδειγμα, όσες κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ελλάδα γνωρίζουν επακριβώς ποιες είναι οι δυσκολίες και αντίστοιχα οι ανάγκες για μία γυναίκα σε τέτοια θέση, κάτι βέβαια που διαφέρει σημαντικά από άλλες χώρες. Αντί λοιπόν να δημιουργήσουμε μία ενιαία στρατηγική που θα εφαρμόζαμε απαρέγκλιτα, αποφασίσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με όλες τις γυναίκες στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε συζητώντας ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Διαθέτοντας, λοιπόν, μία κοινή κατεύθυνση, προσαρμόσαμε τις ενέργειές μας βάσει των ξεχωριστών αυτών αναγκών. Επιπρόσθετα, ένας ακόμη λόγος που εμπιστευόμαστε τις γυναίκες σχετίζεται με την ικανότητά τους να εισάγουν τους συναδέλφους τους στη νέα αυτή κουλτούρα, αναλύοντας και αναδεικνύοντας τους λόγους που η αποδοχή της εμπεριέχει σημαντικά οφέλη για όλους. Τέλος, το κλίμα εμπιστοσύνης που αναπτύσσουν και η ικανότητα να αποτυπώνουν την ακριβή εικόνα μιας κατάστασης, προτείνοντας ταυτόχρονα τρόπους βελτίωσης, αναδεικνύουν τις γυναίκες σε σημαντική και πολύτιμη πηγή μέσα σε μία επιχείρηση.

HR Professional: Global Women’s Initiative -τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Elizabeth Nieto: Πρόκειται για μία στρατηγική που θέτει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου γυναικών σε θέσεις Ηγεσίας, βρίσκοντας εφαρμογή σε τρία επίπεδα. Αρχικά, αναφορικά με τις γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ίδιες διαθέτουν ηγετικές ικανότητες και τα αντίστοιχα networks, ενώ ταυτόχρονα τείνουν να λειτουργούν και ως πρότυπο για τον υπόλοιπο γυναικείο πληθυσμό του οργανισμού μας. Σε middle management επίπεδο, επιδιώκουμε οι γυναίκες να διαθέτουν ή να αναπτύσσουν συνεχώς ικανότητες και δεξιότητες προετοιμάζοντάς τες κατάλληλα ώστε να προαχθούν εσωτερικά όταν αυτό καταστεί εφικτό. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευσή τους, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα και τα κατάλληλα εργαλεία. Εκτός όμως από αυτά, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό για όλες τις γυναίκες σε κάθε χώρα ξεχωριστά, κάτι που επιτυγχάνουμε μέσω των women’s business networks.

HR Professional: Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος των Women’s Business Networks και πώς λειτουργούν;

Elizabeth Nieto: Σε κάθε χώρα λειτουργεί ξεχωριστά ένα δίκτυο γυναικών με τον Γενικό Διευθυντή ή τον CEO να φέρει την ευθύνη για την παρακολούθησή του. Για να καταστεί αυτό εφικτό, έχουμε δημιουργήσει τα κατάλληλα εργαλεία, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα τα στελέχη μας ώστε να τα χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Έτσι, μέχρι σήμερα έχουμε δημιουργήσει 27 δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ πραγματοποιούμε συνεχώς τηλεδιασκέψεις αναλύοντας τις επιμέρους καλές πρακτικές, και διαμορφώνοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη υποδομή ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών, μαθαίνοντας και αλληλεπιδρώντας το ένα με το άλλο.

Γενικότερα, στόχος μας είναι σε κάθε χώρα να αναζητούμε και να αποτυπώνουμε τις ανάγκες που υφίστανται και βάσει αυτών να δημιουργούμε και να εξελίσσουμε το πρόγραμμα που τελικά θα ακολουθήσουμε. Αφετηρία για εμάς αποτελεί το πού βρίσκεται ο οργανισμός και που επιθυμούμε να φτάσει. Σε όλη αυτήν την προσπάθεια χρειάστηκε να πείσουμε και να ενημερώσουμε συστηματικά τους ανθρώπους για τη σημασία και τα οφέλη του D&I, ώστε να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αλλά και αρωγοί της αλλαγής. Ταυτόχρονα, μέρος του «ταξιδιού» μας αποτέλεσαν και οι πελάτες μας, οι οποίοι αναγνώρισαν την προσπάθειά μας και επέλεξαν να είναι μέρος αυτής. Στην MetLife είμαστε περήφανοι για το δρόμο που έχουμε διανύσει μέχρι σήμερα!


Η Διαφοροποίηση και η Ενσωμάτωση ως κύριοι άξονες της στρατηγικής μας

Το να ξεχωρίζει μία επιχείρηση ως εργοδότης ίσων ευκαιριών, όχι μόνο αποτελεί πρόκληση αλλά επίσης αποτελεί και διαφοροποίηση. Η συνεισφορά εργαζομένων με πολλαπλά υπόβαθρα και προοπτικές, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την κερδοφορία ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα ενισχύει ακόμη περισσότερο το πελατοκεντρικό του προφίλ, ιδιαίτερα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Διαφοροποίηση και Ενσωμάτωση ή αλλιώς Diversity & Inclusion, αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες της στρατηγικής της MetLife. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και να υποστηρίζει τη συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων σε ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει τη Διαφορετικότητα. Παράλληλα, έχει ως προτεραιότητα την Ενσωμάτωση ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά που τους καθιστούν μοναδικούς ή αλλιώς διαφορετικούς. Είναι σημαντικό για την εταιρεία, κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει ότι η επαγγελματική του πορεία βασίζεται στις ικανότητές του και είναι ανεξάρτητη από φύλο, θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο.

Ειδικότερα, η γυναικεία παρουσία σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας αποτελεί στόχο στην εταιρεία τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα. «Η εμπειρία της γυναίκας στο σημερινό επιχειρηματικό κόσμο χαρακτηρίζεται από πολλές προκλήσεις» σχολιάζει η κυρία Πόπη Αναγνωστοπούλου, Employee Benefits Director της MetLife στην Ελλάδα και D&I Champion. Ερωτήματα όπως, πόσο χρόνο έχω διαθέσιμο για τα παιδιά μου μέσα στην εβδομάδα, ποιος θα φροντίσει για τις δουλειές του σπιτιού, πώς θα απασχοληθεί το παιδί όσο είμαι στη δουλειά, μπορώ να εξελιχθώ στην επιχείρηση το ίδιο αποτελεσματικά όπως ένας άνδρας, θα χάσω τις ευκαιρίες εξέλιξης μου αν απουσιάσω από την εργασία λόγω εγκυμοσύνης, απασχολούν το σύνολο των γυναικών κάθε μέρα.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναγνώρισης αυτών των προβλημάτων και στην επίλυσή τους, στο μέτρο του δυνατού, καθώς και στην εργασιακή εξέλιξη των γυναικών με αντικειμενικά κριτήρια. Ενέργειες όπως, η υποστήριξη των γυναικών κατά την περίοδο του τοκετού, η δημιουργία φιλικών χώρων για παιδιά στο εργασιακό περιβάλλον, τα ευέλικτα ωράρια, η ανεύρεση γυναικών ταλέντων μέσω συστηματικής διαδικασίας, η ενδυνάμωση των διοικητικών ικανοτήτων των γυναικών μέσω του mentoring, η υποστήριξη των ηγετικών ικανοτήτων των γυναικών στην επικοινωνία μέσα στον οργανισμό, αποτελούν κάποιες από τις ενέργειες που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην MetLife στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ γυναικών με επικεφαλής μία επιτροπή που απαρτίζεται από 6 γυναίκες που εργάζονται σε θέσεις ευθύνης μέσα στην εταιρεία. Η ομάδα αυτή έχει ως βασικό μέλημα την προώθηση της συγκεκριμένης κουλτούρας, με στόχο να ενισχύσει και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των γυναικών στον οργανισμό. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών για την στήριξη αυτής της στρατηγικής».

Η κυρία Ελένη Σδούγκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της MetLife και μέλος της Επιτροπής D&I, μας μίλησε λίγο για τις ενέργειες αυτές: «Ως μέλη ενός πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού οργανισμού, με 65.000 εργαζομένους και με παρουσία σε 50 χώρες, η φιλοσοφία της Διαφορετικότητας και Ενσωμάτωσης δεν αποτελεί μόνο μήνυμα-κλειδί. Είναι οι κατευθυντήριες αρχές των ενεργειών που πραγματοποιούνται από την MetLife, σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ιστορία άλλωστε έχει επιβεβαιώσει ότι κάθε μορφή διάκρισης δεν έχει καμία θετική επιρροή. Οι διακρίσεις υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή των εταιρειών, απομυζούν τους πόρους τους και σπαταλούν τα ταλέντα τους.

Στην MetLife στην Ελλάδα, όταν έγινε για πρώτη φορά αναφορά στη νέα αυτή κουλτούρα, οι πρώτες αντιδράσεις δημιούργησαν απορίες αλλά δημιούργησαν και προσδοκίες στους εργαζομένους. Ξεκινήσαμε με τη διοργάνωση μίας ειδικής εκδήλωσης με θέμα «Women’s Business Network» όπου προσκλήθηκαν όλες οι γυναίκες εργαζόμενες στην εταιρεία για να γνωρίσουν σε βάθος τη φιλοσοφία του Diversity & Inclusion στον χώρο της εργασίας. Στη συνέχεια, προτάθηκαν διάφορες ενέργειες τις οποίες και υλοποιήσαμε, όπως για παράδειγμα τη δωρεάν στάθμευση για τις μελλοντικές μητέρες.

Μέσα στο 2015, έχουν ήδη προγραμματιστεί μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα και ενέργειες, όπως η εβδομάδα αφιερωμένη στην Ενσωμάτωση, όπου ο κάθε υπάλληλος μοιράζεται τη δική του προσωπική ιστορία αλλά και οι εκπαιδευτικές ημερίδες «Cultural Fluency». Όλες οι ενέργειές μας αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που καλωσορίζει και αναγνωρίζει κάθε τι διαφορετικό, ενθαρρύνοντας τον κάθε υπάλληλο να είναι απλά ο εαυτός του». Η MetLife έχει αναγνωρίσει ότι οι γυναίκες ταλέντα μπορούν να εξελιχθούν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά συνεχείς προκλήσεις που έχουν να κάνουν τόσο με τις αναγκαίες εργασίες, όσο και με τους ανθρώπους.

Οι γυναίκες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε σκληρά ωράρια, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες αποφάσεις, επιδεικνύουν ανοιχτό μυαλό, μπορούν να λειτουργούν πολύπλευρα, ωστόσο για να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτά όλα αυτά, απαιτείται η δημιουργία της αντίστοιχης «Κουλτούρας», και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύει η Διοίκηση της εταιρείας. Στόχος της MetLife είναι να αποτελεί μία εταιρεία που θα προσελκύει, θα αναπτύσσει και θα αναγνωρίζει τα ταλέντα, εξασφαλίζοντας ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η διαφορετικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Οργανισμό, καθώς ο κάθε εργαζόμενος διαθέτει μοναδικές δεξιότητες που όταν αναδειχθούν, μπορούν να συμβάλουν σε έναν πολυδιάστατο τρόπο σκέψης και λειτουργίας.