Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με κόπο, ενώ στην περίπτωση που κλονιστεί μπορεί να μην επανέλθει ποτέ ξανά, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά σε πολλές περιπτώσεις. Ποσό σημαντικό στοιχείο είναι ωστόσο ως χαρακτηριστικό μίας ομάδας η ενός οργανισμού ώστε να επιτευχθεί η επιτυχία;

Η εμπιστοσύνη εμπεριέχει την έννοια της πίστης, της βεβαιότητας ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο διαθέτει ορισμένη ικανότητα ή ιδιότητα. Χτίζεται με συνεχή ανατροφοδότηση και από τις δύο πλευρές, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι χρειάζεται να αποδείξουμε πως την αξίζουμε ή αντίστοιχα ότι λαμβάνουμε εκείνα τα «εχέγγυα» ώστε να την ενισχύσουμε στο πρόσωπο του άλλου. Σε κάθε περίπτωση, η εμπιστοσύνη οφείλει να συνοδεύεται από ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία ώστε να καταφέρει να αποφύγει όλες εκείνες τις συνθήκες που οδηγούν στην απώλειά της κάτι που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη λήξη της σχέσης.

Τη σημασία της εμπιστοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο, τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε επίπεδο οργανισμού, έχει αναδείξει και ο Patrick Lencioni μέσα από το βιβλίο του «The Five Dysfunctions of a Team».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 5 αυτές δυσλειτουργίες είναι οι:

  • η έλλειψη εμπιστοσύνης
  • ο φόβος της σύγκρουσης
  • η έλλειψη δέσμευσης
  • η αποφυγή λογοδοσίας και
  • η αδυναμία εστίασης στα αποτελέσματα.

Στη βάση της συγκεκριμένης πυραμίδας βρίσκεται η εμπιστοσύνη, χρήζοντάς την ως το κυρίαρχο και το βασικότερο συστατικό για να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μία επιτυχημένη ομάδα.

Την εμπιστοσύνη συναντάμε επίσης και στην «καρδιά» της μεγαλύτερης ετήσιας έρευνας για το εργασιακό περιβάλλον που πραγματοποιεί το Great Place to Work Hellas® σε συνεργασία με το τμήμα εφαρμοσμένης έρευνας του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece και από την οποία προκύπτουν οι 25 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στη χώρα μας. Στις 24 Απριλίου, οι εταιρείες αυτές γιόρτασαν τη διάκρισή τους και απέδειξαν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποί τους τις τοποθετούν στην κορυφή.
Συγχαρητήρια!