Μέτρα για τον περιορισμό του οικονομικού αντίκτυπου που θα έχει η πανδημία στις γυναίκες ζήτησε από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο εξήγησε ότι η πανδημία αποτελεί μία απειλή για τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί για τις γυναίκες, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων. Συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν την πλήρη δέσμη εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να επεκτείνουν την εισοδηματική υποστήριξη στις ευάλωτες ομάδες, να προστατεύσουν την απασχόληση και να παρέχουν κίνητρα για την εξισορρόπηση της εργασίας και της οικογενειακής φροντίδας.

Προειδοποιώντας για τον αντίκτυπο στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, το ΔΝΤ υπογράμμισε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και στις υποδομές, η επιδότηση της μέριμνας και η παροχή γονικής άδειας θα είναι ζωτικής σημασίας, με τις πολιτικές να οφείλουν να σχεδιαστούν με τέτοιον τρόπο ώστε να αντιμετωπιστεί η ανισότητα των φύλων, αλλά και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και τα κίνητρα για την εργασία των γυναικών, ενώ πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οικογενειακού προγραμματισμού, να επεκταθεί η υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων και να εξαλειφθούν τα νομικά εμπόδια κατά της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών. Τέλος, το ΔΝΤ ανέφερε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εργάζονται σε τομείς, όπως οι βιομηχανίες υπηρεσιών, το λιανικό εμπόριο, ο τουρισμός και η φιλοξενία, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα κοινωνικής απόστασης.