Προγράμματα για απασχόλησης που θα αφορούν 104.000 ανέργους και θα υλοποιηθούν τους επόμενους 6 μήνες εξήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του υπουργείου για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην παροχή εγγυημένης απασχόλησης, μέσω ενίσχυσης των επιχειρήσεων με την προϋπόθεση ότι ένα ποσοστό των ανέργων θα συνεχίσει να εργάζεται και μετά τη λήξη του προγράμματος, ενώ σημειώνεται ότι οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από το 1,4 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ για τους ανθρώπινους πόρους για το διάστημα 2014-2020. Εκτός από τα προγράμματα άμεσης υλοποίησης είναι προγραμματισμένη η δημιουργία 150.000 προσωρινών θέσεων εργασίας από το Μάρτιο του 2016 έως το τέλος του χρόνου διάρκειας 8-12 μηνών.
 
Η Ρ. Αντωνοπούλου αναφερόμενη στους στόχους του υπουργείου για την Κοινωνική Οικονομία ανέφερε ότι μπορεί να λάβει κεντρική θέση στους αναπτυξιακούς πυλώνες της παραγωγικής ανασυγκρότησης αλλά παράλληλα να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας. Έτσι βασικός στόχος είναι η διεύρυνση του χώρου που καταλαμβάνει ώστε να πλησιάζει τα ευρωπαϊκά επίπεδα ως μερίδιο στο ΑΕΠ (1%-10%).Για το σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί διυπουργική επιτροπή για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία. Οι τροποποιήσεις του ν.4019/2011 θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια» στα τέλη της εβδομάδας προς ενημέρωση και ανοιχτή διαβούλευση.

Σε τροποποιήσεις θα προχωρήσει το υπουργείο και στο θέμα της Κοινωφελούς Εργασίας καθώς προωθείται αλλαγή του ν.4152/2013 και της ΚΥΑ που αφορούν τα ρογράμματα στα οποία μετέχουν 52.000 άτομα προκειμένου να αποσαφηνίζονται πλήρως τα εργασιακά τους δικαιώματα. Επίσης θα αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης σε αυτά τα προγράμματα προκειμένου να συμμετέχουν περισσότερες ηλικιακές ομάδες όπως οι άνεργοι με ενήλικα παιδιά, άνεργοι χωρίς παιδιά και άνεργοι άνω των 45 ετών.