Η Ελλάδα βελτίωσε για μια ακόμη χρονιά τη θέση της στην κατάταξη του Doing Business, φτάνοντας στην 61η θέση μεταξύ 189 χωρών, καθώς πέρυσι είχε καταταγεί στην 65η θέση.

Συνολικά, από την έκθεση του 2010 μέχρι τη φετινή έκθεση (Doing Business 2015), η Ελλάδα έχει ανεβεί 48 θέσεις στην κατάταξη. Κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας έχει διαδραματίσει η μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους έναρξης μιας επιχείρησης, κυρίως μέσω της θέσπισης των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, της μείωσης του αρχικού κεφαλαίου για την έναρξη ανώνυμης εταιρείας και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τη θέσπιση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).

Ως προς το κριτήριο της έναρξης επιχείρησης, η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος στην 52η θέση από την 57η πέρυσι, με τις διαδικασίες να έχουν μειωθεί στις 5 (κοντά δηλαδή στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 4,8 ημέρες), το κόστος να ανέρχεται σε 2,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος (μικρότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 3,4%) ή 151,10 ευρώ, ενώ το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί είναι μηδενικό. Έτσι, στην Ελλάδα απαιτούνται 13 ημέρες έναντι 9,2 που είναι ο μέσος όρος των χωρών ΟΟΣΑ. Στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης του Doing Business τερμάτισε για μια ακόμη χρονιά η Σιγκαπούρη, ενώ δεν παρατηρείται καμία αλλαγή και στις επόμενες έξι θέσεις της κατάταξης.

Εκτός από την Ελλάδα, μεγάλη πρόοδο σημείωσαν σχεδόν όλες οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, με την Πορτογαλία να κατατάσσεται στην 25η θέση από την 31η πέρυσι, την Ισπανία στην 33η θέση από την 52η πέρυσι και την Ιταλία να ανεβαίνει στην 56η από την 65η θέση πέρυσι.