Στο πλαίσιο της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το Career and Life Coaching Centre, που ειδικεύεται σε πρωτοποριακά εταιρικά προγράμματα Life & Wellness Coaching από το 2009, σε συνεργασία με την εταιρεία COCO-MAT που δραστηριοποιείται από το 1989 στην κατασκευή προηγμένων συστημάτων ύπνου και την ευγενική δωρεάν χορηγία των χώρων της, προσέφερε το δωρεάν πρόγραμμα coaching: Career Re-focus Coaching Programme: Mission Possible.

To πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε πέντε εβδομάδες – πέντε ομαδικές συνεδρίες (15-20 ατόμων) διάρκειας μιάμισης ώρας – και δύο ατομικές συνεδρίες ανά συμμετέχοντα και κάλυψε τα πέντε βήματα που απαιτούνται για τον επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών στόχων και τη δημιουργία εποικοδομητικής επαφής με ενδιαφερόμενους εργοδότες:
Βήμα 1: Ανάλυση παρούσας κατάστασης.
Βήμα 2: Ανάλυση εαυτού: τί μπορώ να κάνω
Βήμα 3: Προσωπικό όραμα/Μελλοντικά όνειρα
Βήμα 4: Στόχοι και επί μέρους στόχοι
Βήμα 5: Προσωπικό πλάνο ενεργειών.

Το πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία καθώς οι συμμετέχοντες, πέτυχαν μέσα σ’ αυτό το διάστημα να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους και τα «θέλω» τους και να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την επιτυχία και την ατομική τους ισορροπία και ευεξία. Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να δουν πρακτικά πώς με το life coaching μπορούν να βρουν τα κίνητρά τους και να φτιάξουν το Προσωπικό Πλάνο Ζωής που θα αποτελέσει το χάρτη – οδηγό τους μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η επαναδραστηριοποίηση στους ανέργους της επιθυμίας για εργασία και της αυτοπεποίθησης που δημιουργεί η επαγγελματική αποκατάσταση.

Η Ομάδα του Career and Life Coaching Centre αποτελείται από καταρτισμένους Coaches που χρησιμοποιούν την, παγκόσμια αναγνωρισμένη, πρακτική του Coaching που στηρίζεται στη «μαιευτική» μέθοδο του Σωκράτη και στοχεύει στην άμεση αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων και στη δημιουργία συνθηκών επιτυχίας με συγκεκριμένο πλάνο δράσης.