Δύο νέα sites, που αφορούν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα οικονομικών βρίσκονται στον αέρα.

Πιο συγκεκριμένα:
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) – ανέβηκε στο διαδίκτυο την 1η Σεπτεμβρίου 2011 – με domain name:  www.aoth.edu.gr.
• Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) – ανέβηκε στο διαδίκτυο την 1η Μαρτίου 2011 – με domain name: www.aode.gr.

Σκοπός των δύο εκπαιδευτικών sites είναι οι μαθητές να μπορούν να εξασκούνται δωρεάν σε quiz, σε διαδραστικές ασκήσεις μέσω του μαθηματικού προγράμματος Geo Gebra, να ενημερώνονται με επιπρόσθετη βιβλιογραφία και άρθρα στο γνωστικό αντικείμενο που τους αφορά και να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα εν λόγω μαθήματα, να αποκτήσουν ένα επιπρόσθετο εργαλείο, το οποίο θα συνδράμει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (interactive boards). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι πως η ακαδημαϊκή κοινότητα (μέλη ΔΕΠ και καθηγητές στην Β’ βάθμια εκπαίδευση) συμμετέχει ενεργά με άρθρα και προτεινόμενα θέματα, προσδίδοντας στους εν λόγω ιστότοπους έναν διαδραστικό χαρακτήρα.

Μια επιπλέον καινοτομία είναι η επέκταση των εν λόγω sites ως δωρεάν application σε iphone / ipad / ipod προσφέροντας έτσι εξάσκηση σε πιθανά θέματα εξετάσεων από οπουδήποτε και εάν βρίσκεται ο χρήστης. Η αποδοχή των προαναφερθέντων sites είναι εντυπωσιακή για το χρονικό διάστημα που αυτά δραστηριοποιούνται, προσφέροντας συγχρόνως μια κοινωνική υπηρεσία – όπως είναι η δωρεάν συμπληρωματική εκπαίδευση – που στις μέρες που βιώνει η χώρα μας είναι αναγκαία για τους μαθητές και τους γονείς τους.