Στη δημιουργία της πρώτης Ομοσπονδίας services προχώρησαν οι εργαζόμενοι στην DoValue Greece και στην Cepal Hellas. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η δραστηριοποίηση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις είναι μία πραγματικότητα, με ορίζοντα δεκαετιών αφού το ύψος διαχείρισης χαρτοφυλακίων ξεπερνά τα 110 δισ. ευρώ.

Οι αδειοδοτημένες από την Τράπεζα της Ελλάδος Εταιρείες Διαχείρισης (ΕΔΑΔΠ) που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι σήμερα 26». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πρώτη Ομοσπονδία Servicers στην Ελλάδα δημιουργήθηκε για τρεις λόγους. Πρώτα απ’ όλα διότι στον κλάδο απασχολούνται σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι και κατά δεύτερον επειδή η κινητικότητα είναι μεγάλη «και αυτό βοηθά στη διαμόρφωση ενός άναρχου τοπίου, όχι τόσο για τις τρεις συστημικές Εταιρείες του κλάδου αλλά κυρίως στις μικρότερες».

Τέλος, «γιατί η ανασφάλεια για τη βιωσιμότητα του νέου κλάδου, η συμπίεση μισθών και κυρίως οι πολιτικές αφαίρεσης εργασιακών δικαιωμάτων είναι τα κύρια σημεία που μας οδηγούν να λάβουμε τις δικές μας αποφάσεις και να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ανάχωμα που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι στις εταιρείες (servicers)», καταλήγει η ανακοίνωση. Εντός 40 ημερών θα πραγματοποιηθούν παράλληλες Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων για την έγκριση του Καταστατικού της νέας Ομοσπονδίας, την τροποποίηση των παλαιών Καταστατικών και τον διορισμό προσωρινής Διοίκησης.