Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η Dow Chemical Company σε συνεργασία με την IBM, ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα Κέντρο για την Παροχή Υπηρεσιών στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Delivery Center) στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εξειδίκευση της IBM στον τομέα των υπηρεσιών.

Η Dow αρχικά θα εστιάσει στην αξιοποίηση Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργιών και Διαχείρισης Έργων Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται από τα κεντρικά γραφεία της IBM στην Αθήνα και θα τεθούν σε λειτουργία αργότερα, κατά τη διάρκεια του 2014. Λειτουργώντας ως κόμβος για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η IBM θα αξιοποιήσει τις εγχώριες δεξιότητες και το ταλέντο του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων της Dow διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση σε αναδυόμενες γεωγραφίες.

«Η συνεργασία μας αποδεικνύει τη διαρκή δέσμευσή μας στην Ελλάδα και τους πολίτες της. Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέρος ενός αυξανόμενου αριθμού καινοτόμων επιχειρήσεων που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά» δήλωσε ο Andrew N. Liveris, Πρόεδρος και CEO της Dow Chemical Company. «Πιστεύουμε ότι τόσο η Dow, όσο και η IBM θα ωφεληθούν από την καινοτομία που πηγάζει από μια νέα γενιά ταλέντου και υψηλής εξειδίκευσης που είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα» δήλωσε η Ginni Rometty, Πρόεδρος και CEO της ΙΒΜ.