Η διεθνώς καταξιωμένη expert σε θέματα wellness των εργαζομένων, Dr Zofia Bajorek, Senior Research Fellow στο Institute For Employment Studies παρουσιάζει ζωντανά, στην κεντρική σκηνή του Future of Work Conference, την Τετάρτη 3 Απριλίου, όλα τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με την Ψυχική Υγεία στους χώρους εργασίας και τον αντίκτυπο στους οργανισμούς.

Ειδικότερα, στην κεντρική ομιλία της με τίτλο «Mental health at work: Why good evidence, good work and good management matters» θα εξηγήσει πώς η κακή υγεία του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κίνδυνο για τις επιχειρήσεις, ενώ η καλή υγεία ένα φανταστικό πλεονέκτημα. Πώς μπορεί να μετρηθεί ο αντίκτυπος των παρεμβάσεων για την υγεία και την ευεξία στον χώρο εργασίας;

Ποια βάση αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να τις υποστηρίξει; Το έργο της Zofia επικεντρώνεται στην υγεία και στην ευημερία του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, στον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν συγκεκριμένες συνθήκες υγείας τόσο για εργοδότες όσο και για εργαζομένους αλλά και σε πρακτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται για τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων.

Επιπλέον, ερευνά τον ρόλο του line manager στην ευημερία των εργαζομένων, τη σημασία της δικής του ευημερίας καθώς και τη διαχείριση της υβριδικής εργασίας. Συμμετέχει συχνά ως ομιλήτρια σε συνέδρια για την ψυχική υγεία στην εργασία και το μέλλον της εργασίας και έχει συγγράψει μια σειρά από δημοσιεύσεις σε περιοδικά, ερευνητικές εκθέσεις, καθώς επίσης έχει συνεισφέρει ως συν-συγγραφέας σε ένα βιβλίο για το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού και του χώρου εργασίας. Η Zofia έχει διακριθεί στη λίστα Most Influential Thinker του HR Magazine για το 2022 και το 2023! Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές www.futureofworkconference.gr.