Μία νέα συνεργασία εγκαινιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ του Citi Foundation και του International Rescue Committee (IRC) προκειμένου νεαροί πρόσφυγες αλλά και ευάλωτες ομάδες νέων από τις κοινότητες που φιλοξενούν πρόσφυγες να εκπαιδευτούν και να είναι σε θέση να παράγουν ικανοποιητικό εισόδημα προς όφελος των ιδίων αλλά και της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα, πρόκειται για δωρεά 2.000.000 δολαρίων, ως μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Pathways to Progress». Μέσω του διετούς προγράμματος, Rescuing Futures, το Ίδρυμα Citi προσφέρει σε νεαρούς πρόσφυγες 16-24 ετών και σε ευάλωτες ομάδες νέων στην Ελλάδα, την Ιορδανία και τη Νιγηρία επαγγελματική εκπαίδευση και χρηματική υποστήριξη για έναρξη επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι το 2017 η Citi Ελλάδος μέσω του Ιδρύματος Citi, συνεχίζει να συγχρηματοδοτεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση του Junior Achievement και παράλληλα, έχει αναλάβει την αποκλειστική χρηματοδότηση του προγράμματος επιχειρηματικής εκπαίδευσης Business Coaching Center της PRAKSIS.