Η Microsoft Hellas, σε συνεργασία με την Socialinnov και στο πλαίσιο του Tech Talent School της οργάνωσης, πραγματοποίησε την εκδήλωση «Empowering employment opportunities for women», προκειμένου να ενθαρρύνει γυναίκες πρόσφυγες να επιλέξουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον κλάδο της τεχνολογίας.

Η εκδήλωση, την οποία υποστήριξε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, έγινε στο πλαίσιο των προγραμμάτων YouthSpark Live της Microsoft, μέσω των οποίων, νέοι άνθρωποι έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε καινοτόμες τεχνολογίες, ανεξαρτήτως κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτισμικού υπόβαθρου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 57 γυναίκες πρόσφυγες, 15-19 χρονών.